top of page

21. SZÁZADI ISKOLA

Erasmus+ 2018-1-HU01-KA101-047324

Az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2018-2019-es mobilitási pályázata

Home: Welcome

21. SZÁZADI ISKOLA

Erasmus+ 2018-19-es mobilitási projektünk története

2015-2017 között megvalósított „Iskola a jövőnek” című Erasmus+ mobilitási projektünk közvetlen folytatásaként nyújtottuk be 2018-ban „21. századi iskola” címmel 15 hónapos köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázati projektünket. Az előző pályázatban meghatározott célkitűzést folytattuk: a projekt célja az volt, hogy támogassa intézményünket abban a törekvésében, hogy az oktatáspolitika, a munkaerőpiac, a szülők és a tanulók elvárásainak egyaránt magas szinten tudjon megfelelni. Pedagógiai programunk és az elkészített Európai Fejlesztési Terv alapján olyan élményt adó iskolát kívántunk építeni, ahol érték a tudás és élmény a tanulás. Legfontosabb célunk az volt, hogy hozzásegítsük tanulóinkat képességeik felismeréséhez és kibontakoztatásához, és hogy tanulmányi sikereik révén bekerülhessenek az ország kiemelkedő felsőoktatási intézményeibe. Továbbá, hogy személyiségük, tudásuk, készségeik és világképük alkalmassá tegye őket további szakmai sikerek és a személyes boldogság és önmegvalósítás megvalósítására.

Intézményünk szükségleteit és a korábbi, „Iskola a jövőnek” című projekt eredményeit szem előtt tartva négy fejlesztési területen 10 munkatárs külföldi továbbképzését és 2 munkatárs szakmai továbbképzését valósítottuk meg a „21. századi iskola” című mobilitási projektben:

 1. Tanulás a 21. században

  1. 21. Century Thinking Skills

  2. 21st Century Teaching: Competence-based education, soft skills and creativity

  3. Flipped Classroom


 1. Kreatív oktatás

  1. Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom

  2. Digital Game-based Leraning and Augmented Reality for Schools

  3. Creative Methodology


 1. Digitális osztályterem

  1. Digital STEAM

  2. Tap-Swipe Pinch

  3. Using Tablets in and out of school (szakmai látogatás holland partnerintézményünknél, az Almende College-ban)


 2. Élményt adó iskola

  1. Life Coaching for Teachers

  2. Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life Skills Development


A mobilitások résztvevői olyan munkatársak voltak, akik nyelvtudásuk alapján képesek voltak a külföldi tanárképzéseken való aktív részvételre, és hozzájárultak ahhoz, hogy a tanultakat a formális és informális disszeminációs tevékenységek során más munkatársaink is megismerjék, és a jó gyakorlatokat be tudjuk építeni az iskolai gyakorlatba is. Valamennyien önállóan vettek részt a mobilitásokon, hiszen eredeti törekvésünk is az volt, hogy minél több kolléga minél többféle szakmai továbbképzésen vehessen részt, és sokszínű, izgalmas értékeket hozzon be az iskola életébe.

A mobilitások két időszakban: 2018. nyári-őszi hónapjaiban és 2019. tavaszán valósultak meg. A felkészítést és a szervező munkát iskolánk szakmai igazgatóhelyettesei végezték, egyikük, Tarnóczi Aranka intézményünk Erasmus+ projektjeinek koordinálója. A mobilitások résztvevőivel rendkívül sikeresen lehetett együtt működni, élményeiket, megszerzett tudásukat örömmel osztották meg intézményen belül és kívül egyaránt.

A belső tudásmegosztás fő formája egy műhelyfoglalkozás sorozat volt, „Téged is vár a digitális világ!” címmel. Ebbe a hetente kétszer megtartott foglalkozás sorozatba építettük be a mobilitásokról visszatérő munkatársak szakmai élmény- és tudásmegosztását, még akkor is, ha nem csupán technológiai jellegű szakmai továbbképzésen vettek részt.

A projekt hatása a projektidőszak második félévében már határozottan érezhető és látható volt az iskolában. Vezetői hatásra, mégis informális módon kialakult egy hat-hét fős kreatív csoport, akik megújították az iskola belső tereinek dekorációit, és létrehoztak három hangulatos pihenősarkot. Három öko osztálytermünk is lett, és a mobilitások során megtapasztaltak hatására sikeresen valósítottuk meg a Pénz7, a Fenntarthatósági Témahét és a Digitális Témahét programjait. Legfőbb változás azonban az, hogy a tantestület tagjai nyitottabbak lettek a változásra, szívesen keresik a hagyományostól eltérő oktatás tanórán kívüli és belüli lehetőségeit. Felszabadultabb és kreatívabb iskolává váltunk. Merünk kísérletezni, új programokat vállalni, szívesebben dolgozunk együtt olyan kollégákkal is, akikkel korábban nem. Színesebbek, nyüzsgőbbek, vidámabbak lettünk, noha ugyanolyan sokat dolgozunk, mint eddig.

Learn More
Home: About

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

Nelson Mandela

Man Writing
Home: Quote
Home: Work
Home: Blog Feed

ÓDON FALAK-INNOVATÍV MÓDSZEREK

Oxford, Málta és Firenze... Patinás épületek, hangulatos utcák, kézzelfogható történelem... Izgalmas élmény a múlt hangulatát átérezni, és közben a jövőnek tanulni... dr. Plesuné Simon Krisztina, Hadnagyné Kovács Judit és Csikós Nóra olyan új módszerekkel ismerkedtek, amik finoman szólva is felfordítják az oktatás hagyományos kereteit. De ebben éppen ez a jó. A Z generáció akkor fejődik, ha kollaborál, kommunikál, kritikusan gondolkodik, keres és kreatívan alkot. 

Mindenre nyitott, ha még a digitális technikát is használhatja, szeret együttműködni a tanárral, ha látja, egyenrangú fél a tanulásban. 

Játék, kihívás, tabletek, megosztás... A jövő megérkezett.

Learn More
Home: About

"A digitális transzformáció lényege tehát nem az eszközellátottság, az csak szükséges feltétel, az inkább arról szól, hogy tanítsunk hatékonyan, kooperatívan, projektszemléletben, ne stresszeljük a gyerekeket, és közben nézzük meg, mikor van helye egy jó számítógépes feladatnak."

Prievara Tibor

Home: Quote

LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!

Ha szeretnél többet megtudni iskolánkról, projektjeinkről és az Erasmus+ világáról, keress minket!

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
3300, Eger, Rákóczi út 48.

+36 36 536 070

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page